Fotbal Body forming Stolni tenis Camp
SK Liběchov, z.s.

Tipy na výlet

CHKO KOKOŘÍNSKO

Kokořínsko je součástí České křídové tabule s ojedinělým geomorfologickým reliéfem tvořeným kvádrovými pískovci. Selektivním zvětráváním vznikly skalní věže a četné mezo a mikrotvary takové formy a rozsahu, jaké nelze nalézt v žádné jiné pískovcové oblasti České republiky. Nejznámější jsou skalní pokličky. Bohatá lesnatost a tradiční řídké osídlení tohoto kraje způsobuje jeho neobvyklou zachovalost a ojedinělou krásu, podtrženou velkým zastoupením roubené, hrázděné nebo i zděné původní architektury. Malebnost a romantiku krajiny zvyšuje i známý hrad Kokořín.


ČERTOVY HLAVY

Reliéfy hlav vytesané do pískovce v pol. 19. století, je unikátní dílo sochaře Václava Levého. Čertovy hlavy nad obcí Želízy na kdysi nezalesněném vrchu strašily pocestné. Budete jimi zcela jistě unešeni vy, a hlavně vaše děti. Místní znalci navíc s hrdostí tvrdí, že Čertovy hlavy jsou největší skulptury na světě hned po sochách amerických prezidentů v Jižní Dakotě.

 

KLÁCELKA

Umělá jeskyně v pískovcovém bloku nad údolím říčky Liběchovky, 2 km severně od obce Liběchov s reliéfy od sochaře Václava Levého. Je složena ze dvou částí. První část, prostor před jeskyní, nazývána Blaník. Za železnou brankou jsou vytesány heroické postavy z našich národních dějin (v křesle dřímající vůdce blanického vojska Zbyněk ze Zásmuk, vůdci husitských vojsk Jan Žižka a Prokop Holý, spící blanické vojsko a trpaslíci, kteří pro ně kovají zbraně). Druhá je vlastní umělá jeskyně Klácelka, přístupná bohatě zdobeným portálem. Podél stěn jsou kamenné lavice, prý zde stával i kamenný stůl. Stěny zdobeny reliéfy z bajky F. M. Klácela Ferina lišák a z předloh francouzského karikaturisty Grandvilla. Ve zvířecích postavách zpodobněny symboly některých lidských vlastností (slabostí). Na stěně naproti vchodu byl vytesán letopočet 1845, datum vzniku této památky. Na blízké skalce vytesán kalich.


HARFENICE A HAD

2 km severozápadně od Želíz při široké lesní cestě v liběchovských lesích jsou na skále zpodobněny reliéfy lidských hlav. Vedle nich pak jeskyňka a u ní reliéf ženy s harfou. Vše jsou práce sochaře Václava Levého ze 40. let 19. stol.
Nedaleko Harfenic se na skále vyhřívá devítimetrový had. Podnětem k jeho vytesání mohly být zmije, které se ve zdejším borovém lese rády vyhřívaly. Nad hadem, s trochou pozornosti, najdete sekeru, která ho měla v části před větší smyčkou přeseknout. Dnes to však není zvlášť výrazné.


MORDLOCH A SEDM CHLEBŮ

Přirozený pískovcový převis v liběchovských lesích, 1,5 km severně od obce Ješovice, uměle rozšířený v jeskyni. Podle pověsti se ve zdejším okolí v době třicetileté války zdržovali lupiči. Jeskyně s lidovým názvem Mordloch (Vražedná díra) byla údajně sídlem strašné bandy vrahů, která byla likvidována až při společném zákroku majitelů okolních panství. Pověst má patrně pravdivé základy, protože v těchto místech byl r. 1720 svými poddanými zavražděn hrabě Jan Vratislav Clary. 1km odtud, při cestě z Ješovic, stojí na paměť této události tzv. Hraběcí kaple. Obyvatelé okolních obcí se tomuto místu raději vyhýbali. Později se jeskyně stala obydlím jakéhosi poustevníka, který zde také zemřel a byl zahrabán v rohu prostory. V 19. stol. zde měly být vedle něho vykopány ještě další lidské kostry. V dnešní době jeskyně často navštěvována táborníky, stěny ničeny novodobými nápisy. O pár kroků dál pak stojí skalní blok Sedm chlebů, který svým tvarem připomíná sedm bochníků chleba naskládaných na sebe.


ZÁMEK LIBĚCHOV

Zámek z 1. pol. 18. st. je dílem slavného architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Na výzdobě se podílel sochař Matyáš Bernard Braun a malíř Václav Vavřinec Rainer. Po rekonstrukci v roce 1997 byly na zámku umístěny asijské sbírky Náprskova muzea. Od povodní v roce 2002 je zámek uzavřen.

 

HRAD KOKOŘÍN

Hrad z 1. poloviny 14. století. K hradu se váže řada pověstí o loupeživých rytířích. Romantickou atmosférou hradu se inspiroval básník K. H. Mácha. Otevřeno je od dubna do října a nalezneme zde ukázky zbraní , keramiky a dobového nábytku.

 

HOUSKA

Původně raně gotický hrad patřil pánům z Dubé, později Smiřickým a Hrzanům z Harasova. Dnes je hrad součástí rodinného majetku firmy Šimonek. V roce 1997 byl poprvé v historii zpřístupněn veřejnosti.

 

POKLIČKY

Útvary vzniklé selektivním zvětráváním pískovců s výskytem železitých až slepencových poloh, tvořících až 1 metr silné "poklice".