Fotbal Body forming Stolni tenis Camp
SK Liběchov, z.s.

Historie

 

Po I. světové válce, v roce 1922, to byli převážně němečtí sportovci, kteří začali v Liběchově provozovat kopanou. Po několika letech tento německý klub přesídlil do Želíz s názvem DFK Liboch-Želízy. V Liběchově se vytvořil i český klub s názvem SK LIBĚCHOV, který však měl potíže sehnat své hřiště. Statkář a starosta obce Ing. Homolka, který vlastnil nejlepší pozemky, odepřel sportovcům propůjčit kus louky (nynější hřiště). Tito fotbalisté po 2 roky hráli kopanou jen na cizích hřištích. Nynější hřiště upravili němci za okupace v roce 1939.
Po II. světové válce se v celém mělnickém okrese vytvářely nové fotbalové kluby. SK Liběchov v té době tvořili převážně mladí nadšenci bez prostředků a jakéhokoliv inventáře. 11. května 1947 byl zvolen první výkonný výbor a první finanční prostředky, které se získaly veřejnou sbírkou, byly okamžitě použity na zakoupení nových dresů a štulpen. V letech 1947-1949 se klub soustředil především na vybudovaní svého zázemí. Odvodnění a udržování kvalitního hřiště s novými dřevěnými bránami a novými sítěmi, a vybudování nových, rovněž dřevěných kabin. Finanční prostředky na tuto činnost získával klub výhradně z veřejných sbírek a pořádáním tanečních zábav. V r. 1948 se SK Liběchov sloučil s místní sokolskou jednotou a vznikl tedy klub SOKOL LIBĚCHOV – oddíl kopané. Oddíl pravidelně hrál okresní soutěže a přebory ve všech věkových kategoriích a v některých ročnících i z „B“ mužstvy.
Od počátku 60. let se v areálu okolo hřiště postupně budoval autocamping, jehož výstavba byla dokončena v r. 1964. V témže roce byly vybudovány nové, nynější zděné kabiny, které nahradily původní dřevěné z roku 1948. Veškeré práce, až na odborné, prováděli místní členové Sokola výhradně v akci Z. Na této výstavbě, která dala konečnou podobu nynějšímu areálu, má hlavní zásluhu pan Ladislav Lipnický, který již jako hráč působil v různých funkcích výboru, později se stal předsedou TJ Sokola Liběchov a také tajemníkem na Okresním fotbalovém svazu, kde působil až do roku 2000.
Po roce 1989 se klub nestal členem znovu obnovené tělocvičné jednoty sokolské a byl nucen se s touto organizací soudně vypořádat. V roce 1999 vznikla vedle stávající Tělovýchovné jednoty Sokol nová organizace Tělocvičná jednota sokolská, a aby nedocházelo k záměnám těchto organizací změnil si klub název na původní SK LIBĚCHOV.

 

z kroniky psané  Vladislavem Heroutem z let 1947-1977
 

Oslava 60. výročí založení SK Liběchov - 23.6. 2007

 

Letos si klub připomněl kulaté výročí svého založení. Je tomu 60 let co parta nadšenců (Ladislav Herout, Lepeška František – první předseda, Josef Novák, Milan Dvořák, Miloslav Malíř a další) založila 11.5. 1947 první výbor SK Liběchov. Po strastiplných začátcích, dané poválečnou dobou a politickými změnami, se těmto lidem podařilo vybudovat klub na jejichž základech stojí dodnes!

             Současný výbor v čele s novým předsedou Štěpánem Hladkým, Františkem Dudou ve spolupráci s odstupujícím předsedou Miroslavem Slavíkem a dlouholetým hráčem Juliusem Mikou, rozhodl ocenit tyto zakládající členy, hráče a činovníky, kteří se zasloužili o vybudování a rozvoj našeho klubu. Datum oslav byl stanoven na konec sezóny na 23.6. 2007. Plakáty a pozvánky byly rozeslány a osobně doručeny (především Julou Mikou a p. Slavíkem) širokému okruhu lidí, kteří měli co do činění s fotbalem v Liběchově. Program vyplnily především přátelské zápasy, které hrály všechny věkové kategorie (žáci, dorost, muži, stará garda). V den konání bylo už od rána jasné, že se akce setkala s velkým zájmem. Začali se scházet pamětníci z dob minulých, nedávno minulých i současných, setkávali se přátelé a známí kteří se léta neviděli a které spojoval fotbal v Liběchově. Od začátku panovala radostná a přátelská atmosféra.

Přátelské zápasy odstartovali žáci, kteří si pozvali soupeře z Neratovic. Ti letos oslavili postup do nejvyšší žákovské ligy. Prohra 5:0, ale rozhodně nebyla ostudou a liběchovští hráči si zasloužili pochvalu za nasazení a bojovnost. Největší pozornost však sklidila „stará“ garda, která si pozvala Admiru Praha. V zápase, hraném v přátelském duchu, byly vidět krásné akce a hráči předváděli, že i ve svém věku fotbal stále umí. Konečný výsledek 2:4, vyzněl lépe pro sehranější Admiru, ale hráči i diváci se výborně bavili a o výsledek v zápase rozhodně nešlo. Diváků bylo opravdu hodně a byli kolem celého hřiště. Před zápasem mužů došlo k slavnostnímu ocenění zasloužilých činovníků. Z rukou Štěpána Hladkého, Františka Dudy a Juliuse Miky byla předána čestná uznání těmto pánům: Novák Josef, Novák Jan, Malíř Miloslav, Wurm František, Veselý Miloslav, Růžička Jan, Neština Štefan, Cap Josef, Lipnický Ladislav, Slavík Miroslav. Všichni ocenění projevovali upřímnou radost a dojetí. Na zápas mužů se hosté z Dolních Beřkovic dostavili v nedůstojném počtu a složení hráčů. Jejich kádr složený převážně z dorostenců a starších hráčů doplnili ještě místní hráči, ale konkurovat kompletnímu liběchoskému „A“ týmu rozhodě nemohl. Hra a výsledek 6:0 rozhodně neudělala Dolním Beřkovicím hezkou vizitku! Sportovně nejkvalitnější byl asi poslední zápas dorostu. Hosté z Pšovky sehráli s našimi mladými hráči bojovné utkaní s velkým nasazením. Výsledek 2:2 byl spravedlivý a předvedená hra byla důstojným zakončením přátelských zápasů.

Oslavy pokračovaly zahradní slavností – zábavou v areálu Rašínky. Pro všechny účastníky bylo připraveno pohoštění. Zdarma byly kuřecí steaky a guláš, k tanci a poslechu hrála reprodukovaná hudba. Zábavy se účastnilo okolo 150 lidí a bavili se až do ranních hodin. 

Všichni, kteří se zúčastnily oslav 60. výročí založení klubu, byli nesmírně spokojeni a pochvalovali si výbornou organizaci. Hostující hráči si pochvalovali kvalitní hřiště a zázemí a když vydrželo i příjemné počasí nebylo snad nikoho kdo by nebyl spokojen.

Štěpán Hladký